Cập nhật:  04/10/2019 09:53:46 (GMT+7)  In bài này

Việt Nam bác báo cáo về tình trạng rửa tiền    

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết báo cáo Việt Nam là quốc gia "rửa tiền hàng đầu thế giới' của tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu không chính xác.

 

ngân hàng thương mại

Giao dịch tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Lệ Chi

 

Việt Nam nhiều năm qua đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn hành rửa tiền. Chính phủ nhận thức rõ tác động xấu từ các hành vi này đến kinh tế - xã hội, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong họp báo chiều nay.

 

Bà Hằng nhắc đến báo cáo năm 2019 của tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu (Global Financial Integrity) có trụ sở ở Washington, Mỹ, cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền trong giai đoạn 2006-2015.

 

Thông tin này là "không chính xác", bà Hằng khẳng định.

 

Theo người phát ngôn, hiện Việt Nam có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền. Hoạt động này là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo Bộ Luật Hình sự. Năm 2012, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật phòng, chống rửa tiền. Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo về Phòng, chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy, gồm Nghị định số 116 và Nghị định số 96 hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền.

 

Tháng 5/2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

 

Việt Nam cũng đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tài chính - ngân hàng, hiện đại hoá hạ tầng, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị để phòng chống tội phạm rửa tiền.

 

Bà Hằng cho biết Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đóng góp vào chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia. Hiện Việt Nam là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG) và là quan sát viên của Nhóm các đơn vị tình báo tài chính (Nhóm Egmont).

 

Việt Anh (Theo Vnexpress)

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"