Cập nhật:  09/01/2019 10:20:15 (GMT+7)  In bài này

Đà Lạt sẽ đáp ứng các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương vào 2025    

 

Theo Quy hoạch, đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có 19 đô thị. Trong đó, Đà Lạt là đô thị loại I, đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương.


đà lạt

Đến năm 2025, Đà Lạt sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế Nam Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Niên.

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

Phạm vi lập quy hoạch toàn tỉnh Lâm Đồng, diện tích tự nhiên 9.783 km2 bao gồm 12 đơn vị hành chính: TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và 10 huyện (Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên).

 

Theo Quy hoạch, đến năm 2025, toàn tỉnh có 19 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I (TPĐà Lạt), 1 đô thị loại II (TP Bảo Lộc), 6 đô thị loại IV (Đức Trọng, Thạnh Mỹ, Đinh Văn, Di Linh, Lộc Thắng, Mađaguôi) và 11 đô thị loại V (Lạc Dương, Đ'ran, Bằng Lăng, Đạ Rsal, Nam Ban, Lộc An, Hòa Ninh, Đạ Mri, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Phước Cát).

 

Trong đó, TP Đà Lạt là đô thị loại I, đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc trung ương, cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế Nam Tây Nguyên.

 

TP Bảo Lộc là đô thị hạt nhân phía Nam tỉnh Lâm Đồng, là trung tâm Dịch vụ - Thương mại hỗn hợp; Trung tâm Văn hóa thể thao cấp quốc gia; Trung tâm nông nghiệp chuyên canh theo hướng công nghệ cao… Đô thị Di Linh là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Di Linh, trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng, trung chuyển hàng hóa trong tỉnh và vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

 

Đô thị Đức Trọng là cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng và quốc gia, trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; trung tâm công nghiệp dược, mỹ phẩm cấp vùng.

 

Lâm Tùng (Theo NDH)

 

1 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"