Cập nhật:  12/07/2018 10:10:59 (GMT+7)  In bài này

Tăng phí dịch vụ ngân hàng có giải được bài toán giảm tỷ lệ dùng tiền mặt?    

 

Theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đặt mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Tuy nhiên, tỷ lệ này thời gian gần đây đang có dấu hiệu tăng lên, trong bối cảnh nhiều ngân hàng thỉnh thoảng “bắn tin” tăng phí dịch vụ và khách hàng cũng ngập đầu trong một mê hồn trận các thể loại dịch vụ. Với bối cảnh này, bài toán về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt sẽ được giải như thế nào?

 

phí quẹt thẻ

 

Theo Vietstock

 

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"