Cập nhật:  17/04/2018 04:00:30 (GMT+7)  In bài này

Đề xuất hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành trong cả nước    

 

Chỉ có 4 sở được Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước là Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế. 17 sở ngành còn lại giao cho địa phương quyết định hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại theo từng tình hình.

 

sáp nhập sở ngành3 phương án tổ chức

Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, có 3 phương án về khung số lượng sở, ngành.

Phương án 1, quy định TP.Hà Nội, TP.HCM không quá 20 sở, ngành. Đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I không quá 19 sở, ngành; loại II không quá 18 sở, ngành; loại III không quá 17 sở, ngành. Khi đó, có 22 tỉnh, thành phố cần giảm tối thiểu 1 sở, ngành 12 tỉnh cần giảm tối thiểu 2 sở, ngành. Cả nước sẽ giảm tối thiểu 46 sở, ngành.

Phương án 2, TP.Hà Nội, TP.HCM không quá 20 sở, ngành. Đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I không quá 18 sở, ngành; loại II và loại III không quá 17 sở, ngành. Cả nước giảm tối thiểu 88 sở, ngành.

Phương án 3, sắp xếp các sở, ngành không vượt quá số lượng hiện có. Hạn chế của phương án này là địa phương không chủ động và thực hiện quyết liệt thì sẽ không tinh giảm được đầu mối.

Bộ Nội vụ cho biết, các sở được tổ chức thống nhất ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Sở Y tế.

17 sở, ngành còn lại giao cho địa phương quyết định hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại theo từng tình hình.

Cụ thể 17 sở, ngành là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ do UBND tỉnh trình HĐND quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất lại với nhau.

Còn các Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND, Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức thí điểm hợp nhất với Ban Tổ chức tỉnh, UB Kiểm tra tỉnh và Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18 TƯ 6.

Nếu thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy thì có tên gọi là Sở Tổ chức - Nội vụ; hợp nhất Thanh tra tỉnh với Uỷ ban Kiểm tra thì gọi là Kiểm tra - Thanh tra cấp tỉnh.

3 văn phòng: Đoàn ĐBQH, UBND, HĐND cấp tỉnh hợp nhất thành văn phòng tham mưu giúp việc dùng chung với tên gọi là Văn phòng địa phương cấp tỉnh. Tuy nhiên muốn thí điểm việc này phải sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương gồm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc (thuộc UBND TP.Hà Nội và TP.HCM) và 3 sở do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập là Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Bộ Nội vụ đề xuất trao quyền để cấp tỉnh có thể xem xét quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập.

Trong các phương án nêu trên, để bảo đảm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy có lộ trình, tránh xáo trộn lớn, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án 1.

 

Huyên Nguyễn (Theo Lao động)

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"