Cập nhật:  15/02/2020 10:40:22 (GMT+7)  In bài này

Bầu Đức ′dứt tình′ với thủy điện    

 

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai vừa ký nghị quyết về việc giải thể công ty con là CTCP Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn (HASG).

 

thủy điện

 Ông Đoàn Nguyên Đức. Ảnh Internet.

 

Hội đồng Quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) đã thông qua nghị quyết về việc giải thể công ty con được thành lập vào đầu năm 2018 do HAGL nắm giữ 99% vốn điều lệ là CTCP Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn có trụ sở tại phường 14, quận 10, TP.HCM.

 

Theo đó, HAGL giao cho Tổng giám đốc là ông Võ Trường Sơn đại diện vốn công ty và HĐQT, Ban giám đốc Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành giải thể.

 

Trước đó, vào cuối năm 2019, HAG đã chuyển nhượng toàn bộ 99,4% cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng thanh lý 2 công ty khác trong lĩnh vực thủy điện là Công ty TNHH Điện Hoàng Anh Attapeu (Nậm Kông 2) và Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3. Đây là những doanh nghiệp cuối cùng được ghi nhận trong lĩnh vực thủy điện trên báo cáo tài chính của HAG. 

 

Theo HAG, việc chuyển nhượng mảng thủy điện nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tập đoàn theo hướng thoái vốn khỏi những ngành, lĩnh vực không hiệu quả và tăng cường tập trung vào nông nghiệp.

 

Về kết quả kinh doanh, doanh thu của HAG trong năm 2019 giảm 61,3% so với năm trước xuống còn 2.082 tỷ đồng, sau thuế công ty lỗ 1.609 tỷ đồng, trong khi năm 2018 lãi 6,2 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ báo lãi 253,15 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với năm 2018. Phần lỗ được “dồn” cho cổ đông không kiểm soát với giá trị ghi nhận đạt 1.862 tỷ đồng, gấp 16,7 lần so với năm 2018.

 

Đến hết năm 2019, tổng tài sản của công ty này ở mức 38.599 tỷ đồng, giảm 19,8% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn 11.220 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của HAG giảm hơn 9.700 tỷ đồng so với đầu năm, về mức 21.577 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) giảm mạnh từ mức 21.753 tỷ đồng về mức 14.698 tỷ đồng vào cuối năm 2019, tương ứng với mức giảm 7.055 tỷ đồng.

 

Thanh Hương (Theo Nhà Đầu Tư)

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"