Cập nhật:  11/07/2018 02:46:56 (GMT+7)  In bài này

Việt Nam đang thiếu trầm trọng doanh nghiệp cỡ vừa    

 

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Hoàng Quang Phòng đưa ra tại Diễn đàn “Tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển kinh tế như nhân" do Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế TW (CIEM) và báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức chiều 10.7, tại Hà Nội.

 

hoàng quang phong

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng. Ảnh: AT


Theo Phó Chủ tịch VCCI - Hoàng Quang Phòng với định hướng rõ ràng là phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế; xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng.

Theo báo cáo, trong số các DN tư nhân đang hoạt động thì DN lớn chỉ chiếm chưa đầy 2%, DN vừa chiếm 2%, còn lại 96% là DN nhỏ và siêu nhỏ. Qua đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thiếu trầm trọng các doanh nghiệp cỡ vừa để trở thành các kênh kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu và trực tiếp tham gia vào thị trường quốc tế.

Nguyên nhân chủ yếu do mô nhỏ, tính chất phi chính thức lớn, quản trị yếu kém, công nghệ thấp, khó tiếp cận nguồn vốn, khó tiếp cận thị trường, sức cạnh tranh không cao… Trong khi đó, các DN Việt đang phải đối mặt với rất nhiều rào cản, rào cản chưa có sự thống nhất cao về nhận thức, về sự phát triển, rào cản môi trường kinh doanh, rồi sự bất bình đẳng giữa khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực FDI…

Do đó, không chỉ cải cách thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh, Nhà nước cần đưa ra “chính sách công nghiệp” thúc đẩy khu vực tư nhân vươn lên. Tiếp tục đơn giản hóa tối đa các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính cho việc thành lập và vận hành DN.

Nâng cao năng lực quản trị cho các DN đang hoạt động và cần có các chương trình cho vay vốn hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và điều kiện cho vay, thực hiện những hình thức cho vay mới và có những giải pháp đột phá trợ giúp DN trong tiếp cận đất đai và mặt bằng SXKD, kết nối hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước và hiệp hội DN, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ các DNNVV.

 

Minh Hạnh (Theo Lao động)

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"