Cập nhật:  25/01/2018 03:27:27 (GMT+7)  In bài này

7 tư duy phi chính thống của những nhà lãnh đạo nổi tiếng    

 

Họ là các lãnh đạo nổi tiếng với những tư duy đột phá, sáng tạo.

 

phong cách doanh  nhân
 

Nguyễn Thắng (Theo Nhà đầu tư)

2 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"