Cập nhật:  28/09/2017 11:54:25 (GMT+7)  In bài này

Kinh nghiệm marketing và xây dựng thương hiệu với start-up    

 

Truyền thông về khởi nghiệp thường gắn liền với việc xây dựng thương hiệu và marketing sản phẩm. Xin gửi tới độc giả kinh nghiệm của một số doanh nghiệp liên quan tới vấn đề này.

 

Cuộc thi khởi nghiệp do BSSC mới tổ chức tại TP.HCM.

Cuộc thi khởi nghiệp do BSSC mới tổ chức tại TP.HCM.

 

"Phải thực hiểu marketing sản phẩm là gì"

 

Ông Đinh Viết Hùng, sáng lập DesignBold

 

Trước khi tìm hiểu xem marketing và sản phẩm cái nào quan trọng hơn, phải thực sự hiểu marketing sản phẩm là gì.

 

Trước hết, trong marketing sản phẩm, kiến thức về sản phẩm quan trọng hơn  marketing. Làm marketing sản phẩm mà không nắm rõ sản phẩm thì sẽ không thể hiệu quả. Marketing sản phẩm là quá trình tạo sự phụ thuộc. Khái niệm này ít thấy ở marketing truyền thống.

 

Marketing truyền thống là quá trình đáp ứng nhu cầu sẵn có. Marketing sản phẩm là quá trình tạo ra nhu cầu. Thực ra, đây là yêu cầu của bất kỳ vị trí nào trong một nhóm khởi nghiệp "có sản phẩm", nhưng nó được thể hiện rất rõ trong vai trò marketing.

 

Ví dụ, để bán được chỗ ngồi và khóa học khởi nghiệp, Toong/UP/Topica tạo ra cả hàng ngàn sự kiện start-up. Thế là tự dưng nhiều người đang có việc làm ổn định tưởng làm startup dễ, rồi nghỉ việc xin ra khởi nghiệp. Thực ra, nhu cầu thuê chỗ ngồi không nhiều, nhưng UP và Toong đã biến hóa nhiều kiểu để tạo ra nhu cầu đó.

 

Marketing sản phấm khó ở chỗ là phải bán được cho cả những người không thích sản phẩm.

 

"Khi sản phẩm chưa ổn đừng vội làm thương hiệu"