Cập nhật:  29/03/2012  01:42:39(GMT+7)  In bài này

Marble Slab Creamery


 

 

Marble Slab Creamery bắt đầu câu chuyện của mình Houston, Texas vào năm 1983. Chúng tôi bắt đầu với một bộ cao bất thường của tiêu chuẩn và mục tiêu để mang lại những hương vị tinh tế của người sành ăn sản xuất kem tươi để người hâm mộ đồng. Sự cống hiến này đã dẫn đến sự phát triển của chúng tôi bây giờ nổi tiếng kỹ thuật "đông lạnh sàn" chuẩn bị kem.


Với một tầm nhìn định hướng đầu bếp, chúng tôi đã thực hiện chắc chắn rằng tất cả các kem băng siêu cao cấp của chúng tôi được tạo ra với  nhiều yêu thương và được chăm sóc ngay trong cửa hàng. Chúng tôi  cũng cung cấp những món bánh cuộc làm bằng tay tươi và đầy hương vị tuyệt hảo.

 

Năm thành lập: 1983

 

Quốc gia gốc: USA

 

Số lượng cửa hàng : 19

 

Phí nhượng quyền: Từ 30,000 USD trở lên

 

Royalty : 6% của doanh số

 

Quỹ Marketing : 2% của doanh số

 

Quỹ quản lý: N/A

 

Thời gian nhượng quyền một cửa hàng đơn(Single Unit): 3 năm (+3 năm mới)

 

Thời gian nhượng quyền độc quyền : Tùy thuộc vào khu vực

 

Kích thước mỗi cửa hàng: từ 60m2 trở lên

 

Cơ hội tại Việt Nam: Cửa hàng đơn (Single Unit) hay Độc quyền (Master)

 

Vietnam Franchise World