Cập nhật:  05/03/2012  12:41:37(GMT+7)  In bài này

Crestar


Tập đoàn giáo dục Crestar là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc giáo dục cho trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Với mạng lưới hơn 200.000 học sinh và hơn 100 trung tâm, Tập đoàn giáo dục Crestar đã có mặt tại Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Phillippines and Bangladesh.

Chương trình giáo dục trẻ em lứa tuổi nhà trẻ của tập đoàn được thiết lập 2 thương hiệu: Kinderland và ELFA. Chương trình gồm: múa ballet, diễn thuyết, kịch nghệ, âm nhạc, nghệ thuật.

Các trung tâm học tập Crestar cung cấp các chương trình đầy sáng tạo và mới mẻ cho trẻ em. Chương trình giáo dục được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu của trẻ em, từ nghệ thuật trình diễn và nghiên cứu ngôn ngữ. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý, các trung tâm Crestar đã đem đến cho học sinh các phương pháp giáo dục đầy sáng tạo.

Hỗ trợ nhượng quyền

Chúng tôi chăm sóc đối tác nhượng quyền về mặt kinh doanh và phúc lợi. Là đối tác của chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ tối đa mọi khía cạnh trong kinh doanh.

Bạn sẽ được huấn luyện 5 ngày về mọi khía cạnh trong điều hành và kinh doanh, quản lý nhân viên cho đến marketing. Chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ bạn sau khi bạn đã đi vào hoạt động kinh doanh.

Chi phí nhượng quyền

Có 2 sự lựa chọn: nhượng quyền theo vùng (area) hay theo vị trí kinh doanh (unit). Mức phí cũng thay đổi cho 2 sự lựa chọn này.

Thời hạn nhượng quyền

10 năm cho nhượng quyền khu vực (area) và 5 năm cho nhượng quyền theo vị trí kinh doanh (unit)

Chi phí đầu tư ban đầu

Tùy thuộc vào vị trí và kích cỡ của trung tâm