Cập nhật:  05/03/2012  12:02:11(GMT+7)  In bài này

Waraku


The Waraku Japanese Casual Dining thuộc công ty Waraku International Pte Ltd tại Singapore. Nhà hàng đầu tiên mang tên Waraku Japanese Casual Dining được mở tại East Coast vào tháng 6 năm 2000. Từ đó Waraku Japanese Casual Dining đã áp dụng lối ẩm thực của Nhật và đặc trưng của địa phương.

Waraku International Pte Ltd đang nhượng quyền thành công với khái niệm ẩm thực của Nhật. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đối tác nhận nhượng quyền: huấn luyện ban đầu, hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ tiếp thị, cung cấp thực phẩm, cẩm nang điều hành và cách thức thanh toán.

Hỗ trợ huấn luyện: đây là yếu tố chính để cho việc nhượng quyền thành công, chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm của chúng tôi cho các bạn từ việc điều hành đến việc thuê nhân viên.

Hỗ trợ kinh doanh: việc này bao gồm việc chọn lựa địa điểm, trang trí và thiết kế

Chương trình quảng cáo và Marketing: chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong việc lập kế hoạch quảng cáo và xúc tiến kinh doanh

Cơ hội nhượng quyền

Chúng tôi sẵn sang cho việc chuyển giao chương trình nhượng quyền của Waraku ra thị trường quốc tế. Vì thế chúng tôi tìm kiếm các nhà kinh doanh hay các doanh nghiệp đầy kinh nghiệm có đủ tự tin trong kinh doanh bán lẻ. chúng tôi cần những đối tác sau:

  • Yêu thích về thức ăn và thức uống
  • Xác định thành công trong kinh doanh
  • Có sự nhạy bén trong kinh doanh
  • Có khả năng tài chính