Cập nhật:  05/03/2012  01:41:49(GMT+7)  In bài này

Kinderdance


Kinderdance là chương trình giảng dạy về múa, chuyển động cơ thể, thể dục nhịp điệu kết hợp với các kỹ năng học tập. Chương trình này thiết kế cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi. Kinderdance đặc biệt nhấn mạnh việc ‘tự tin’ và ‘tự trọng’ cho trẻ em.

Một đứa trẻ hạnh phúc là một đứa trẻ vui sướng quan sát.

Bạn có bao giờ quan sát một đứa trẻ nhảy vì sung sướng khi cha mẹ trở về nhà. Đứa trẻ này thể hiện sự sung sướng của nó bằng lời và bằng các chuyển động cơ thể. Cho trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo, việc chuyển động cơ thể, âm nhạc và nhảy múa có thể là công cụ tự nhiên để học làm thế nào thể hiện cảm xúc của chúng. Các nhà tâm lý học và giáo dục học Piaget và Montessori đồng ý rằng chương trình phát triển về chuyển động cơ thể là một phần của giáo dục trẻ em. Giáo dục lứa tuổi mẫu giáo là nền tảng của giáo dục đại học, việc học của trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo ảnh hưởng suốt những năm học tập trên ghế nhà trường của chúng.

Cơ hội nhượng quyền

Có 3 cơ hội nhượng quyền với Kinderdance:

  • BRONZE (Đồng): Mức độ nhượng quyền Bronze được thiết kế cho những ai muốn giảng dạy tất cả các lớp bởi chính họ toàn thời gian hay bán thời gian.
  • SILVER (Bạc): Nhượng quyền Silver thiết kế cho những ai muốn giảng dạy chương trình của Kinderdance hay giảng dạy cho giáo viên với thời lượng toàn thời gian.
  • GOLD (Vàng): Mức độ Gold thiết kế cho những ai có khả năng tài chính, người muốn quản lý các trung tâm giảng dạy của Kinderdance, những người này có thể tham gia giảng dạy hay không tham gia giảng dạy chương trình của Kinderdance.
  • GOLD PLUS AREA DEVELOPER: Mức độ này thiết kế cho những ai có khả năng tài chính, muốn thu lợi thêm từ các trung tâm. Có nghĩa là họ có thể kiếm thêm 40% phí do các nhà nhận nhượng quyền trao trả và 25% phí thành viên hàng tháng.

Chi phí nhượng quyền:

Tất cả nhà nhận nhượng quyền ngoài Mỹ và Canada chỉ trao cơ hội Gold Plus Area Developer với chi phí tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ.