• Fatburger

    Sự yêu thích và nhu cầu loại hamburger này tăng cáo kinh ngạc, vì thế vào năm 1980 quyết định cung cấp cơ hội nhượng quyền Fatburger ra thị trường. Từ 1990 Fatburger đã vươn ra chinh phục thị trường thế giới

    Trang: 1 2