Chính phủ đồng ý cơ chế sandbox cho công nghệ mới trong kinh tế chia sẻ

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Trong đó, Chính phủ đồng ý thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới (dạng sandbox) cho việc triển khai và ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ. 

 

sandbox

 

Quan điểm Chính phủ là ủng hộ và thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ. Chính phủ cho rằng không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ. Đề án lý giải, trong nền kinh tế, kinh tế chia sẻ không phải là một bộ phận tách rời hay thành phần riêng. 

 

Theo đó, quản lý nhà nước cần đảm bảo cho các hoạt động kinh tế hợp pháp, trong đó có kinh tế chia sẻ. Chính phủ cũng yêu cầu thay đổi tư duy và cách thức quản lý của cơ quan nhà nước với kinh tế chia sẻ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0. Các mô hình kinh tế chia sẻ được khuyến khích.

 

Nhà nước cam kết tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó, trọng tâm theo hướng tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi hình thức kinh doanh. Nhà nước cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển tạo lập các nền tảng số, hỗ trợ chuyển đổi số, số hóa.

 

Chính phủ cho biết sẽ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong kinh tế chia sẻ như lao động, việc làm, an sinh xã hội; hỗ trợ người dân tham gia vào nền kinh tế chia sẻ này bằng cách đơn giản hóa thủ tục cấp phép, hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng từ kinh tế chia sẻ.

 

Thủ tướng giao các bộ ngành xây dựng các quy định trong lĩnh vực quản lý hỗ trợ kinh tế chia sẻ. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế thí điểm cho vay ngang hàng, cơ chế cho hoạt động Fintech trong ngân hàng và thanh toán điện tử. Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu sửa các luật giao thông, hướng dẫn triển khai quy định về về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ôtô.

 

Sandbox là khung thể chế thí điểm, cho phép một số ít doanh nghiệp thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới trong môi trường thực tiễn nhưng có phạm vi và thời gian xác định, dưới sự giám sát của các nhà quản lý và có các phương án dự phòng rủi ro phù hợp để ngăn hậu quả của sự thất bại mà không ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính quốc gia.

 

Nam Anh (Theo NDH)