Pingu's English

Không gì quan trọng hơn trong cuộc sống bằng việc giáo dục trẻ em và sự thành công của chúng. Hãy cho chúng sự khởi đầu với Anh ngữ Pingu. Pingu’s English là khóa học tiếng Anh dành cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi. Pingu là tên nhân vật hoạt hình nổi tiếng.

Biết rằng trẻ em phản ứng tốt với các hình ảnh chuyển động, bài hát, thích nghe kể chuyện, chơi trò chơi hay làm một số việc vì thế tài liệu của chúng tôi đa dạng đáp ứng nhu cầu khác nhau của trẻ em.

An toàn, giáo dục và khuyến khích là phương châm của giáo viên chúng tôi trong việc giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em.

Hệ thống Pingu trên thế giới

Kể từ khi thành lập năm 2008, Pingu đã giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, và Trung Đông. Các trường Anh ngữ Pingu đã mở tại Bồ Đào Nha, Ả Rập, Thổ Nhi Kỳ, Malaysia và Ai Cập. Pingu’s English cũng đã mở các khóa ngắn hạn tại các trường ở Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Land, Nam Phi, Indonesia và Singapore.

Pingu’s English—Chuyển giao việc kinh doanh cho bạn

Chúng tôi đang cung cấp cho bạn cơ hội để chia xẻ sự thành công của Pingu. Chúng tôi sẽ mang cơ hội đến cho bạn trong việc phân phối Pingu’s English cho việc học tập tại nhà hay thông qua các kênh thị trường.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh, chúng tôi sẽ cung cấp:

Chương trình huấn luyện thú vị hay cung cấp dịch vụ giáo dục cho các em mẫu giáo để thiết lập hệ thống các trường mẫu giáo, trường luyện thi hay trung tâm chăm sóc trẻ em.

Các công ty đang tìm kiếm sự đa dạng trong kinh doanh hay các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mới.

Thị trường giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em đang rộng mở, cơ hội mang lại lợi nhuận cao.

Thị trường giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em đáng giá gần 6 triệu đôla Mỹ mỗi năm, và con số này còn tăng cao nữa. Bởi vì tiếng Anh đang là nhu cầu không thể thiếu của giáo dục trẻ em hiện nay và cha mẹ chúng sẵn sàng đầu tư giáo dục trong lĩnh vực này cho con họ.

Chúng tôi sẽ cung cấp cơ hội Master Franchise cho bạn.

Kiểu mẫu kinh doanh lợi nhuận cao

Có nhiều cơ hội kinh doanh do Pingu’s English mang lại lợi nhuận cao như việc thiết lập chuỗi các trường tiếng Anh phân phối sản phẩm của Pingu’s English như sản phẩm giáo dục từ xa. Kiểu kinh doanh của Pingu và đặc trưng của Pingu chắc chắn sẽ mang lại cơ hội lợi nhuận to lớn cho bạn.