MathRiders

Mathriders được phát triển bởi The Helen Doron Education Group, với hệ thống các trung tâm học toán và tiếng Anh khắp 24 nước trên thế giới. Chương trình của Mathriders thiết kế cho tất cả các độ tuổi để phát triển khả năng về toán nhằm giúp ích cho việc học tập và cuộc sống sau này. Chương trình chúng tôi dành cho các em từ 4 đến 18 tuổi.

Học sinh được cung cấp tài liệu tốt nhất và các hoạt động về việc học toán sáng tạo nhất. Các em được học toán thông qua việc vui chơi, đặc biệt cho nhóm tuổi từ 4-11 tuổi.

The Helen Doron Education Group là tập đoàn giáo dục đến từ Anh Quốc

Cơ hội nhượng quyền

Là một đối tác nhận cơ hội nhượng quyền của chúng tôi, bạn sẽ được thừa hưởng danh tiếng của chúng tôi cũng như việc giáo dục toán tốt nhất cho trẻ em trên toàn cầu.

Phí nhượng quyền

Master Franchise từ 14.000 đến 500.000 đô la Mỹ

Hệ thống hỗ trợ nhượng quyền