Mad Science

Mad Science cung cấp các chương trình như trình diễn, sản xuất kịch nghệ và các sản phẩm mang tính sáng tạo. Chúng tôi vận hành hệ thống nhượng quyền toàn cầu và xây dựng hế thống các đối tác nhận nhượng quyền để mang lại giá trị cho mọi người. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đã được chuyển giao khắp thị trường Bắc Mỹ và 29 quốc gia.

Dịch vụ của chúng tôi gồm 2 phần: Chương trình giáo dục tương tác cho các trường học, thư viện, cắm trại, trung tâm cộng đồng và các tổ chức trẻ em và chương trình giải trí mang tính giáo dục cho các gia đình, trường học, trung tâm cộng đồng, sự kiện công ty và sự kiện mang tính xúc tiến.

Chương trình giáo dục tương tác của Mad Science:

Chương trình giải trí mang tính giáo dục của Mad Science:

Cơ hội nhượng quyền

Mad Science là thương hiệu đã được khẳng định trên thế giới, là thương hiệu rất đáng cho bạn đầu tư. Mad Science cung cấp nhiều chương trình khoa học mang tính giáo dục, giải trí và vui chơi cho trẻ em ở các trường học, gia đình, cắm trại, thư viện, trung tâm, … nơi mà trẻ em tìm thấy chính chúng trong cộng đồng của chúng.

Trong việc nhượng quyền, chúng tôi chú trọng kế hoạch xúc tiến việc kinh doanh, giảng dạy thông qua các nhà hướng dẫn. Trên 50% việc kinh doanh của Mad Science là kinh doanh mang tính lập lại. Kinh doanh với Mad Science là kinh doanh thông minh.