The Little Skool House

Trường quốc tế Little Skool House là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mẫu giáo chất lượng cao có  trên 15 năm kinh nghiệm. Được thành lập từ năm 1994, Little Skool House đã phát triển hệ thống với 15 trung tâm ở Singapore và có mặt ở thị trường quốc tế với hơn 1000 trẻ được chăm sóc chu đáo.

Chúng tôi nhận ra rằng mỗi đứa trẻ là một nhà lãnh đạo tiềm năng. Vì thế mục tiêu của chúng tôi là nhận ra và phát triển toàn bộ khả năng của chúng, giáo dục chúng các kỹ năng và thái độ để trở thành người biết suy nghĩ độc lập và có khả năng giao tiếp tốt.

Vai trò của chúng tôi là nuôi dưỡng và nâng cao khả năng trời phú của trẻ. Chúng tôi cam kết sẽ giáo dục trẻ các kỹ năng liên quan đến thể chất, cảm xúc, nhận thức và các kỹ năng xã hội. Chúng tôi sẽ cung cấp cho trẻ một nền tảng vững chắc cho việc giáo dục trong tương lai và cho hành trình tự học suốt đời.

Mục đích của chúng tôi là chuẩn bị cho trẻ có những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào đời.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Phát triển trí tuệ trẻ và đặt nền tảng về kỹ năng sống một cách hiệu quả cho trẻ được thực hiện thông qua sự cộng tác giữa thầy cô và cha mẹ chúng.

Tại trường Little Skool House, giáo viên dạy và chăm sóc trẻ với một niềm đam mê mãnh liệt. Tất cả các  giáo viên đều có bằng cấp về giáo dục mầm non và thường xuyên tham gia khóa tập huấn về chương trình đào tạo và về những đòi hỏi mới và tốt nhất trong nghề sư phạm của họ.

Chúng tôi chăm sóc sự phát triển của trẻ với tình yêu thương vô bờ bến và các kỹ năng sư phạm. Cha mẹ cũng tham gia vào quá trình chăm sóc này để đảm bảo việc giáo dục trẻ cùng một tiêu chí thống nhất giữa nhà trường và gia đình.

Thông qua chương trình Học hỏi Cộng đồng và Hỗ trợ Phụ huynh, cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp môi trường giáo dục tích cực tại nhà. Thông qua chương trình giao tiếp mở và các hoạt động khác nhau, cha mẹ luôn luôn đồng hành cùng với nhà trường trong việc giáo dục trẻ.

Chương trình giáo dục tại trường Little Skool House

Việc giáo dục tại trường quốc tế Little Skool House luôn cập nhật những sự thay đổi của xã hội chúng ta. Việc giáo dục này luôn dựa vào các nghiên cứu giáo dục mầm non đương đại. Chúng tôi luôn nhấn mạnh phương pháp rằng cái mà trẻ học trong những năm đầu đời sẽ ảnh hưởng những năm sau này khi trẻ trưởng thành. Chúng tôi giúp trẻ trở thành người luôn biết đặt câu hỏi, có suy nghĩ độc lập, có sáng tạo, biết dự đoán các rủi ro và có khả năng giao tiếp tốt.

Nhà trường sẽ cung cấp các chương trình giáo dục đặc biệt để giáo dục trẻ các kỹ năng tốt nhất, để giáo dục trẻ thành nhà lãnh đạo trong tương lai, để giáo dục trẻ có khả năng thích ứng trong môi trường mà kiến thức trở nên nhiều vô số kể và môi trường mà đòi hỏi sự học hỏi không ngừng.

Cơ hội nhượng quyền

Chuyển giao công nghệ giáo dục mầm non chất lượng là dự án kinh doanh đầy ý nghĩ và đáng làm. Nếu bạn muốn chia xẻ cùng chúng tôi niềm đam mê và cam kết, chúng tôi sẽ mời bạn gia nhập hệ thống nhượng quyền của chúng tôi. Đây là công nghệ tạo ra sự khác biệt trong việc giáo dục mầm non.

Chúng tôi hỗ trợ sự hiểu biết cho người nhận nhượng quyền trong các vấn đề sau: