Màu của năm 2014: Xanh mòng két

 

Hàng năm, Trung Tâm Nghiên Cứu Màu Sắc & Nghệ Thuật của AkzoNobel gặp gỡ những chuyên gia sáng tạo quốc tế từ các lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, hội họa & thời trang để thảo luận, dự đoán những ý tưởng, màu sắc, chủ đề chủ đạo trong năm tiếp theo và được thể hiện trong ấn bản Colour FuturesTM – Xu hướng Sắc Màu mỗi năm.
 

Màu của năm 2014: Xanh mòng két


Chúng ta đang sống trong giai đoạn hiện hữu nhiều thay đổi lớn. Để nắm bắt & tận dụng được cơ hội mới, mỗi chúng ta cần phải “giải phóng tiềm năng” bằng cách khai thác & đánh giá lại những gì đang sở hữu hoặc tồn tại xung quanh mình. Điều này không chỉ áp dụng cho quốc gia, doanh nghiệp hay cá nhân, mà còn có thể áp dụng trong cả không gian sống.

Năm 2014, Giải phóng tiềm năng cũng chính là ý tưởng chủ đạo mà Trung Tâm Nghiên Cứu Màu Sắc & Nghệ Thuật của AkzoNobel công bố. Và màu Xanh Mòng Két được tôn vinh là sắc màu xu hướng của năm 2014.

Màu của năm 2014: Xanh mòng két


“Là một xu hướng màu sắc thuyết phục đối với giới thiết kế chuyên nghiệp vì màu xanh mòng két có tính ứng dụng rộng rãi, linh hoạt và dễ thích nghi hơn với nhiều không gian chức năng khác nhau.”

 

Theo Đô thị