Kinderdance

Kinderdance là chương trình giảng dạy về múa, chuyển động cơ thể, thể dục nhịp điệu kết hợp với các kỹ năng học tập. Chương trình này thiết kế cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi. Kinderdance đặc biệt nhấn mạnh việc ‘tự tin’ và ‘tự trọng’ cho trẻ em.

Một đứa trẻ hạnh phúc là một đứa trẻ vui sướng quan sát.

Bạn có bao giờ quan sát một đứa trẻ nhảy vì sung sướng khi cha mẹ trở về nhà. Đứa trẻ này thể hiện sự sung sướng của nó bằng lời và bằng các chuyển động cơ thể. Cho trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo, việc chuyển động cơ thể, âm nhạc và nhảy múa có thể là công cụ tự nhiên để học làm thế nào thể hiện cảm xúc của chúng. Các nhà tâm lý học và giáo dục học Piaget và Montessori đồng ý rằng chương trình phát triển về chuyển động cơ thể là một phần của giáo dục trẻ em. Giáo dục lứa tuổi mẫu giáo là nền tảng của giáo dục đại học, việc học của trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo ảnh hưởng suốt những năm học tập trên ghế nhà trường của chúng.

Cơ hội nhượng quyền

Có 3 cơ hội nhượng quyền với Kinderdance:

Chi phí nhượng quyền:

Tất cả nhà nhận nhượng quyền ngoài Mỹ và Canada chỉ trao cơ hội Gold Plus Area Developer với chi phí tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ.