KidzArt

Đầu thập niên 90, hai người bạn thân Shell Herman và Chris Cruikshank cùng chia sẻ đam mê: xây dựng công ty kinh doanh thành công, trong đó nâng cao tinh thần, chấn hưng tâm hồn và tưởng thưởng các cá nhân tham gia và cộng đồng mà họ đang sống.

Chúng tôi hiểu nhu cầu cho việc hướng dẫn suy nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề. Chúng tôi tin tưởng giá trị của tuổi thơ nhằm thỏa mãn nhu cầu dịch vụ.

KidzArt: Nếu bạn có ước mơ, bạn có thể vẽ ước mơ đó

Từ Picassos – huấn luyện những ai nghĩ rằng là họ sẽ không bao giờ có nó, nghệ thuật đã trở nên tiếp cận và vui thích đến nỗi bạn không bao giờ nghĩ là như thế tại KidzArt:

 

Sau khi tham gia KidzArt, họ trở nên tự tin và các kỹ năng phát triển sẽ giúp ích trong các lĩnh vực khác. Học viên sẽ phát hiện ra chúng đang cố gắng tìm kiếm những cái mà chúng đã tìm kiếm trước đây.

Cơ hội nhượng quyền

KidzArt đạt giải thưởng “Top Art Franchise” và “Best of the Best” trong tạp chí kinh doanh năm 2006, Franchise 500

Xây dựng kỹ năng về nghệ thuật và phát triển sự tự tin cho trẻ ở tất cả các lứa tuổi. Nơi cơ hội và sự sáng tạo gặp nhau

Thanh toán một nửa số tiền phí nhượng quyền ban đầu và phần còn lại có thể trả sau 2-4 năm. Xây dựng việc kinh doanh của bạn. Chúng tôi sẽ huấn luyện và hỗ trợ.