NHƯỢNG QUYỀN NỔI BẬT

NỔI BẬT TRONG NGÀY

CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI SÁNG LẬP
Những tư tưởng và kinh nghiệm cốt lõi của các doanh nhân thành công

ẤN PHẨM VIỆT NAM FRANCHISE WORLD

TIN MỚI

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

3 Câu hỏi về NQTM được hỏi nhiều nhất trong năm 2014

Các điều khoản trong hợp đồng nhượng quyền thường được chuẩn hóa càng giống nhau càng tốt cho tất cả mọi đối tượng trong toàn hệ thống nhượng quyền thương mại. Do vậy, thông thường bạn không có nhiều cơ hội để thương lượng để thay đổi phí nhượng quyền trong hợp đồng. Điều này hoàn toàn là sự thật với những hệ thống nổi tiếng và chuẩn hóa lâu năm, bên nhượng quyền luôn từ chối thương lượng về mức phí nhượng quyền ban đầu hay phí nhượng quyền hàng tháng. Tuy nhiên, đối với những hệ thống nhượng quyền mới, hay những thương hiệu muốn vào một thị trường mới, khi bên nhượng quyền quá mong muốn tham gia thị trường để chiếm thị phần, thì khả năng thương lượng về mức phí nhượng quyền có thể xảy ra. Một số nhà nhượng quyền có thể đồng ý giảm mức phí nhượng quyền ban đầu, hay miễn phí nhượng quyển hàng tháng trong khoản thời gian ban đầu để hấp dẫn và khuyến khích bên nhận nhượng quyền. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận với những hệ thống khi mà họ sẳn sàng giảm mạnh phí nhượng quyền một cách liều lĩnh. Bên nhượng quyền thường nên có niềm tin vào mô hình kinh doanh của họ và chọn lọc bên nhận nhượng quyền một cách khắt khe. Trong khi một khoản giảm nhỏ có thể làm cho hai bên hài lòng để đi đến thỏa thuận, thì việc xây dựng niềm tin lâu dài là điều quan trọng hơn cả.