NHƯỢNG QUYỀN NỔI BẬT

NỔI BẬT TRONG NGÀY

CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI SÁNG LẬP
Những tư tưởng và kinh nghiệm cốt lõi của các doanh nhân thành công

ẤN PHẨM VIỆT NAM FRANCHISE WORLD

TIN MỚI

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Bạn có nên khởi nghiệp kinh doanh độc lập không?

Sở hữu doanh nghiệp riêng của mình luôn góp phần vào sự phồn vinh của đất nước. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhượng quyền thương mại, giờ đây bạn đang có cơ hội lựa chọn giữa việc khởi nghiệp hoạt động kinh doanh độc lập hay là điều hành doanh nghiệp của mình với tư cách là một bộ phận của hệ thống nhượng quyền.